Helmi-maaliskuu: Jerikon valloitus

posted in: Kuukausikirje | 0

Jerikon valloitus

Silloinkin kun näemme edessämme mahdottomia esteitä, Jumala on jo valmistanut niistä ulospääsyn. Elämässämme voi olla tiukasti suljettuja portteja tai vihollisen korkeita muureja, mutta kun kohotamme katseemme voimme nähdä edessämme Herran lähettämän rukousvastauksen. Älä alistu pelon valtaan, vaan nosta rukouksessa katseesi Herran Jeesuksen lupauksiin. Silloin sinä huomaat Joosuan tavoin, että paikka jossa seisot on todellakin pyhää maata. Niin Herra sanoi Joosualle:

”Katso, minä annan sinun käsiisi Jerikon kuninkaineen ja sotaurhoineen” –Joos.6:2

Ei ole sellaisia vihollisen portteja tai muureja, jotka voisivat kestää Jumalan kansan sotahuudon noustessa. Herra murtaa alas jumalattomuuden ja kohottaa paikalleen vanhurskauden perusmuurit. Vapauttakaamme kansamme vääryyden ikeistä ja alkakaamme suurella innolla varustaa linnoitettuja kaupunkeja.

Kristuksen rakkaudella,
Sami