Helmikuu: Toimiva usko

posted in: Kuukausikirje | 0

Helmikuu: Toimiva usko

Toisinaan kuulemme itsemme tai toisten rukoilevan sanoen: ”Herra anna minulle lisää uskoa” tai joskus anoen ja pyytäen ”auta minua epäuskossani”. Vaikkakin taivaallinen Isämme varmasti kuulee sydämestämme lähtevät vilpittömät rukoukset, Raamattu ei kuitenkaan opeta meitä rukoilemaan lisää uskoa, vaan se opettaa meitä rukoilemaan jotta tuntisimme Jumalan.

Apostoli Paavali tiesi, että usko alkaa toimia siellä missä tunnetaan Jumalan tahto. Siksi hän opettaa meitä rukoilemaan enemmän viisautta ja Jumalan tuntemista.

”Minä rukoilen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen Hengen hänen tuntemisessaan” (Ef.1:17)

Uskomme on vahvaa ja toimivaa, kun tiedämme sanan tuntemisen kautta miten paljon hyvää meillä on Jeesuksessa.

”Rukoilen, että sinun uskosi, meidän yhteinen uskomme, tulisi voimalliseksi kaiken sen hyvän tuntemisessa, mikä meillä on Kristuksessa” (Filem.1:6)

Usko tulee siis Jumalan sanan kautta. Tuntemalla Jumalan sanan tunnemme Jumalan tahdon, ja silloin kaikki on mahdollista sille joka uskoo! Uskon teot syntyvät siitä, että sovellamme tietämämme Jumalan sanan käytäntöön.

Nyt on aika laittaa uskon voima käyttöön elämässäsi! Suuret voitot saadaan suurissa taisteluissa. Älä enää pelkää tai peräänny. Taistele Jumalan sanan avulla ja tulet huomaamaan esteiden väistyvän tieltäsi.

Kristuksen rakkaudella,
Sami ja Tiina Hartikainen